Afspraak maken? Bel:
Kantoor Den Bosch 073-6100116, kantoor Heelsum 0317-746050

Intro

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing en moet elk bedrijf aan de nieuwe regels voldoen. Dit heeft ook gevolgen voor de samenwerking tussen abel accountants / abel administraties en uw organisatie. Het is daarom belangrijk dat verwerking van persoonsgegevens goed is vastgelegd.

In sommige gevallen is het noodzakelijk om dit vast te leggen in een verwerkersovereenkomst.

Wanneer noodzaak:

Een verwerkersovereenkomst is een wettelijk verplichte overeenkomst op het moment dat u als klant aan abel accountants / abel administraties vraagt om persoonsgegevens voor u te verwerken. U bent op dat moment verwerkingsverantwoordelijke en abel accountants / abel administraties is de verwerker. In de AVG worden specifieke eisen gesteld aan wat er in deze overeenkomst hoort te staan.

Wij hebben een verwerkingsovereenkomst opgesteld waarmee u afspraken met ons maakt over de persoonsgegevens die wij voor u verwerken. Deze verwerkersovereenkomst is een aanvulling op de Algemene voorwaarden abel accountants / abel administraties

U sluit een verwerkersovereenkomst met ons af indien u gebruik maakt van onze volgende diensten:

  • Verwerking van administraties
  • Verwerking van salarisadministraties
  • Verwerking van fiscale aangiften

Om de verwerkersovereenkomst af te sluiten neemt u de volgende stappen:

Let op, als u meerdere bedrijven heeft dan is voor elk bedrijf een aparte verwerkersovereenkomst nodig.

Wij vertrouwen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u vragen of opmerkingen hebben dan vernemen wij dit uiteraard graag.